Επισκευή - Service Κινητών - Tablet

 
 
 

Αντικατάσταση οθόνης

Αντικατάσταση μπαταρίας

Αντικατάσταση επαφής φόρτισης

Αντικατάσταση κάμερας Μπροστά/Πίσω

Αντικατάσταση μικροφώνου

Αντικατάσταση ακουστικού

Αντικατάσταση ηχείου

Αντικατάσταση πλήκτρων (Κεντρικού/Έντασης/Ενεργοποίησης)

Αντικατάσταση κεραίας Wifi/Σήματος

Αντικατάσταση Housing