ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ POS ALL-in ONE

Εξειδικευμένο σύστημα λιανικής ηλεκτρονικού υπολογιστή.  Υπηρεσίες απαραίτητες για την λειτουργία του καταστήματος, και παροχή πληροφοριών στην ίδια την επιχείρηση.
Λειτουργικό σύστημα windows.Με προσθήκη κατάλληλων συσκευών, καλύπτονται εξειδικευμένες ανάγκες.