ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η πολυετής εμπειρία μας και η γνώση μας καθιστούν υπεύθυνους ώστε να βρεθούν λύσεις  στη μελέτη και εγκατάσταση Ασύρματων και Ενσύρματων Δικτύων στο χώρο σας. Παρέχεται εγγυημένη και άμεση εξυπηρέτηση.

Οι προσφερόμενες λύσεις 

BCCS – Business Call Centers Solutions

Μελέτη και εγκατάσταση ενσύρματων δικτύων utp & οπτικής ίνας

Μελέτη και εγκατάσταση ασύρματων δικτύων (Wi-FiHotspots, Μικροκυματικές ζεύξεις)

VPN access – Site to Site VPN solutions

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες

Μελέτη ανάπτυξη και εγκατάσταση

Τεχνογνωσία ανάπτυξης δικτύων βασισμένα σε τεχνικές οριζόντιου UTP & καθέτου οπτικής