Οι εκτυπωτικές λύσεις που δίνουμε αφορούν μόνο τον επιχειρηματικό χώρο, με τεράστια γκάμα προϊόντων. Οι ερωτήσεις πολλές που πρέπει να απαντήσει κάποιος όσον αφορά το “ποιον εξοπλισμό και γιατί”. To 80% των επιλογών καταλήγουν λάθος γιατί δεν εξετάζονται όλες οι παράμετροι που επηρεάζουν το Printing και έτσι συνήθως οι καταναλωτές παραμένουν να κατέχουν εξοπλισμό που στην πραγματικότητα είναι ακατάλληλος για αυτούς. Διαθέτουμε από εκτυπωτές Inkjet έως φωτοτυπικά μηχανήματα υψηλής παραγωγής που καλύπτουν εταιρίες. Η εταιρία μας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τον σωστό εξοπλισμό καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εργασιών που είναι οι εξής:

· Ανάλυση εκτυπωτικών αναγκών παρόντος χρόνου αλλά και μελλοντικών.

· Εύρεση καταλληλότερης επιλογής εκτυπωτικών μηχανημάτων.

· Ανάλυση κόστους 5ετίας

· Διασύνδεση χρηστών με τον εξοπλισμό

· Δυνατότητα συμβολαίου συντήρησης.

· After Sales Εξυπηρέτηση για όλο το χρονικό διάστημα που κατέχετε τον εξοπλισμό

Δίνουμε λύσεις γιατί έχουμε το know-how στον χώρο των  εκτυπώσεων.